❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

علوم ورزشی کارشناسی پیوسته

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته کارشناسی علوم ورزشی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

pdf

دریافت فایل کامل PDF

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

لیست دروس رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF

 
 
 
 
 

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها