دوشنبه, 01 مرداد 1397

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حسابداری  برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...
 

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حسابداری – مقطع كارشناسي پيوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF