❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت بازرگانی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorus

 

 

 جدول زیر لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته