مترجمی زبان انگلیسی

معرفی رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

motarjemi zaban 1مقدمه:

رشته مترجمی زبان انگلیسی یکی از رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود. یک رشته نظری و عمومی با عنوان مطالعات ترجمه (که به یک زبان خاص مربوط نمی‌شود) در مقاطع بالاترهم وجود دارد.

ادامه مطلب: معرفی رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 200 شورای سرپرستان مورخ 1369/4/17 در شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

 

 

 

اهداف :

این اطلاعات با توجه به نیازمبرم و روزافزون جامعه به اصطلاحات زبان انگلیسی و مترجمان متخصص درزمینه های تجاری ، فرهنگی ، ادبی وعلوم انسانی وبادر نظر گرفتن اهداف دو گانه زیرتنظیم گردیده است:

الف – کسب مهارت های چهارگانه (درک مطلب ، حرف زدن ، خواندن و نوشتن) به منظور تسلط کافی به زبان انگلیسی

ب- آشنایی به فنون ترجمه و تمرین کافی درزمینه ترجمه و شکوفایی ذوق وعلاقه به ترجمه متون عمومی و تخصصی زبان انگلیسی.


طول دوره و شکل نظام :

دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی4 سال است که برای دانشجویان تمام وقت به 8 نیمسال(حداقل طول دوره)تقسیم می شود.

تعداد واحدهای درسی :

دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی شامل 136 واحد درسی به شرح ذیل میباشد:                                                                       

عنوان  درس
    

تعداد واحد

دروس عمومی ومعارف اسلامی پیشنهادشورای عالی برنامه ریزی     18       واحد

دروس اصلی                                                                          74      واحد

دروس تخصصی                                                                      44      واحد

 

محتوی واحدهای اصلی و تخصصی عبارتنداست :

-         تدریس چگونگی برگردان ساختمان های مختلف دستوری

-         آشنایی بامقدمات و اصطلاحات زبانی و سیری در آثار بزرگان

-         بحث و بررسی تحلیلی- انتقادی آثار ترجمه شده

-         ارایه معیارها و اصولی که رعایت آنها در ترجمه آثار مختلف علمی و ادبی به انسجام و انتظام فعالیت های ترجمه کمک خواهدکرد و تمرین و ممارست درکاربرد این اصول و معیارها.

(توضیح اینکه در برنامه مترجمی زبان تفکیک دروس اصلی ازتخصصی مقدور نیست)

 

نقش و توانایی :

درصورت حصول اهداف فوق فارغ التحصیلان این دوره قادرخواهندبود:

الف –  منابع و متون فنی، علمی وادبی زبان انگلیسی رابه نحو مطلوب به فارسی برگردانند.

ب –  معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی رابه زبان انگلیسی ترجمه کنند.

ضرورت و اهمیت :

 الف – درزمینه های اقتصادی ، صنایع بانک ها وبرخی از وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.

ب -  رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبرگزاری ها به کارشناسان ترجمه نیازدارند.

ج- درکلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی وجود مترجمان دقیق و صدیق که درمواردی بطورهمزمان قادربه برگردان مصاحبه یاسخنرانی باشند، برای وزارتخانه ها و نها دهای مختلف اهمیت فراوان دارد.

 

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF

لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی را نشان می دهد:

 

pdf

دریافت فایل PDF

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها