❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

حقوق

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق

vezart olom

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی
که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق