❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق

vezart olom

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی
که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

1.مقدمه: به منظور هماهنگ ساختن آموزش رشته حقوق در دانشکده های حقوق کشور و منطبق ساختن آن با آیین نامه های شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کار گروه حقوق اقدام به بازنگری و تدوین برنامه و سرفصل دروس مرتبط با مشخصات زیر نموده است.

باید متذکر شد که تلاش کار گروه معطوف به حفظ عناوین دروس برنامه مصوب گذشته بوده است و اصلاحاتی که در برنامه صورت گرفته است ناظر به تغییراتی در تعداد واحدها و کیفیت و غنابخشی سرفصل ها مبتنی بر چهار شاخص اسلامی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی این سر فصل ها و افزودن برخی دروس جدید بوده است.

٢. تعریف و هدف: دوره کارشناسی رشته حقوقی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی - ایرانی و مسائل حقوقی جدید می باشد و برای رفع نیاز مندی های قضایی، وکالت دعاوي، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی؛ افرادی را تربیت می کند

٣. اهمیت و ضرورت: ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره، نیاز کشور به داشتن قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی در سطح داخلی و بین المللی است. از این رو ایجاد و اجرای درست این رشته می تواند نیازهای کشور را در این زمینه تأمین کند. البته در سطح تخصصی این رشته و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف حقوق خصوصی و اسلامی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و غیره وجود دارد که ابعاد گسترده نظری و عملی گرایش های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد. تعداد و نوع واحدهای درسی دوره: تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی رشته حقوق ۱۴۰ واحد به شرح زیر می باشد

۱ - ۴- دروس عمومی ۳۲ واحد

۲ - ۲- دروس پایه ۲۱ واحد

۳ - ۴- دروس تخصصی ۸۷ واحد

۴ - ۴- دروس اختیاری ۳۰ واحد

 

 نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان: فارغ التحصیلان این رشته با دارا بودن شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:

- - -منصب قضاوت و مستشاری دادگاه

- - مشاغل فضایی دادسرا از جمله بازپرسی

- - کارشناسان قضایی و اداری دادگستری

- - ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین

-- ادارات اجرای احکام مدنی و کیفری

- - ادارات ثبت اسناد و املاک

- - دفاتر اسناد رسمی فساد وکالت دعاوی

-- مشاوران حقوقی کارشناسان حقوقی در وزارتخانه ها و مؤسسات دیگر دولتی و خصوصی 

-- در آموزش و پرورش برای تدریس دروس مربوط

--- شتر جنبه های حقوقی امور بانکی، بورس و بیمه

شرایط و ضوابط ورود به دوره: دارا بودن شرایط عمومی، داشتن مدرک دیپلم در یکی از رشته های دوره دبیرستان و قبولی در آزمون سراسری طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اتباع ایرانی و خارجی