❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم قرآن و حدیث

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم قرآن و حدیث برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که طی مصوب شماره 1089 مورخ 1379/2/10 در شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید. 

 

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

 مصوبه مزبور اهداف زیر را مد نظر قرار داده است:
الف – انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی با نیازهای جامعه
ب – نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها
ج – روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری
د – تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات وتوانائی های دانشگاه ها
برای به اجرا درآوردن مصوبه فوق الذکر و با استناد به بند الف ازماده 10 آیین نامه مزبور و نیز به موجب ماده 6 از مصوبه جلسه مورخ 16/8/79 ، در همان سال (( شورای برنامه ریزی درسی گروه علوم قرآن و حدیث )) تشکیل شد.


اهداف
اهداف برنامه درسی مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث به شرح زیر است:
الف) تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در حوزه علوم قرآن  و حدیث به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسات علمی و فرهنگی کشور، از قبیل آموزش وپرورش ، ورزات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی، رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .
ب) ایجاد آمادگی لازم جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری .
ج) تربیت دانش پژوهان علاقمند به تحقیق و پژوهش در حوزه معارف اسلامی به طور اعم و علوم و قرآن و حدیث به طور اخص ؛ همچنین تامین پژوهشگران مورد نیاز موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور .
د ) فراهم آوردن زمینه کسب دانش به صورت روشمند و علمی برای علاقمندان به مطالعه و تحقیق در زمینه علوم قرآن و حدیث .

 

مشخصات کلی:  
مشخصات کلی برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث به شرح جدول زیر است :
دانشجویان این رشته مکلفند این دروس را که مشروح آن طی جداول وصفحات پیوست آمده است ، برابر مقررات و آیین نامه های مربوط و طبق جدول زمانی که به تصویب شورای گروه آموزشی رشته مزبور رسیده است ، انتخاب و تحصیل کنند .

1-    دروس عمومی: 10 واحد
2-    دروس پایه: 68 واحد
3-    دروس تخصصی: 57 واحد