❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته

لیست دروس رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته علوم ورزشی مقطع كارشناسي ناپيوسته را نشان می دهد:

pdf دریافت فایل PDF

ادامه مطلب: لیست دروس رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته