منابع کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

hesabdari 3منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری در سال 1390 شامل منابع زیر است و کلیه علاقه مندان به تحصیل در این رشته ملزم به فراگیری دروس زیر هستند.


ریاضی و آمار:
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت: صدقیانی--- مهندس ابراهیمی
ریاضی پیش دانشگاهی و پایه برای رشته های علوم انسانی : حافظی نسب
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت: حافظی نسب--- مهندس جوادی
آمار و کاربرد آن در مدیریت: صدقیانی ---- ابراهیمی
تستهای آمار ۱و ۲ جلد قهوه ای : فرخ امینی

 

اصول حسابداری:
استانداردهای حسابداری نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی
حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات: سازمان حسابرسی
اصول حسابداري : منصور بروجرديان انتشارات گروه نرم افزاري ياران و كاوش پرداز
حسابداری میانه ۱: ید الله تاری وردی
تست حسابداری میانه یک : نورورش
اصول حسابداری ۱و۲ : فرخ امینی

 

حسابداری صنعتی:
حسابداري صنعتي : منصور بروجرديان انتشارات گروه نرم افزاري ياران و كاوش پرداز
حسابداری صنعتی ۱و۲: جمشید اسکندری
حسابداری صنعتی ۱و۲ رضا درگاهی
تست حسابداری صنعتیcpa علی مصدر

 

حسابداری شرکتها:
حسابداری شرکتها۱و۲: حسن همتی: انتشارات ترمه
آزمون حسابداری( کارشناسی ناپیوسته) : فرخ امینی
حسابداري شركتهاي سهامي و تضامني : منصور بروجرديان انتشارات گروه نرم افزاري ياران و كاوش پرداز
اصول (۲) حسابداری: تالیف :ایرج نوروش
آموزش حسابداری :فرخ امینی

 

حسابداری دولتی:
اصول وکاربردحسابداری درسازمانهای دولتی وغیرانتفاعی:داوداقوامی جعفر باباجانی

 

حسابرسی:
اصول حسابرسی ج ۱ : جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی
استانداردهای حسابرسی ج ۱ سازمان حسابرسی
استانداردهای حسابرسی نشریه ۱۲۴ سازمان حسابرسی
تست aspa: کورش امانی -------- گارو هوانسیانفر

 

اقتصاد:
اقتصاد خرد: سالواتوره : ترجمه حسن سبحانی
تست طبقه بندی شده: محسن نظری

 

سازمان و مدیریت:
اصول و مبانی مدیریت: عبدالله جاسبی
سازمان و مدیریت: رضا نجف بیگی