❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته حسابداری مقطع کاردانی به کارشناسی

liste dorus 

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حسابداری مقطع کاردانی به کارشناسی  را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2 - اندیشه اسلامی 1
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2 -  
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2 -  
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2 -  
5 ورزش 1 1 - 1 تربيت بدنی (1)
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمــــــــع 11  
2) دروس پايه
7 برنامه ریزی و توسعه 3 3 -  
8 آمار و احتمالات 3 3 -  
9 ریاضی کاربردی 3 3 -  
جمــــــــع 9  
3) دروس اصلي
10 پژوهش عملیاتی (1) 2 1 1 ریاضی کاربردی
11 پژوهش عملیاتی (2) 2 1 1 پژوهش عملیاتی (1)
12 مدیریت تولید 3 2 1  
13 مدیریت مالی (2) 3 3 -  
14 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 1 1  
15 سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 2 1 1 مدیریت مالی (2)
16 مالیه عمومی 2 2 -  
17 پول و ارز و بانکداری 2 2 -  
18 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری 3 1 2  
19 امور مالی بین المللی 2 2 -  
جمــــــــع 23  

 

4) دروس تخصصي
20 حسابداری میانه 4 4 -  
21 حسابداری پیشرفته (1) 3 2 1 حسابداری میانه
22 حسابداری پیشرفته (2) 3 2 1 حسابداری پیشرفته (1)
23 مباحث جاری در حسابداری 2 2 - حسابداری پیشرفته (2)
24 حسابداری صنعتی (3) 3 2 1 حسابداری میانه
25 حسابداری دولتی (2) 3 2 1  
26 حسابرسی (2) 3 2 1 حسابداری میانه
27 پروژه مالی (2) 3 - 3  
28 زبان تخصصی (2) 2 1 1  
29 کار آموزی 3 - 3  
جمــــــــع 29  
5) دروس جبرانی دانشجویان غیر مرتبط
30 اصول حسابداری 3 3    
31 حسابداری صنعتی (1) 3 3    
جمع 6  
6) دروس اختیاری
33 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
جمع کل مرتبط 72
غیر مرتبط 78