لیست دروس و ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی به کارشناسی

liste dorus

 لیست دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

ترم بندی پیشنهادی رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2   معارف اسلامی(1)
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2    
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2    
5 ورزش 1 1   1 تربيت بدنی(1)
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2   *
جمــــــــع 11      

 

2) دروس پايه
7 اقتصاد کلان 3 3   اقتصاد خرد
8 ریاضیات و کاردبرد آن در مدیریت 2 3 3    
9 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 3 3   آمار و کاربرد آن در مدیریت(1)
10 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3 3   اقتصاد کلان
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1
11 حقوق اساسی 2 2    
12 روش تحقیق در مدیریت 3 3   آمار و کاربرد آن در مدیریت(1)
13 روانشناسی عمومی 3 3    
14 اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 3 3   **
جمــــــــع 23  
 
 
3) دروس اصلي
15 مدیریت منابع انسانی 3 3   مدیریت رفتار سازمانی
16 تحقیق در عملیات (2) 3 3   تحقیق در عملیات(1)
17 مدیریت مالی (2) 3 3   مدیریت مالی(1)
جمــــــــع 9    

 

 

4) دروس تخصصي
18 مدیریت استراتژیک 3 3   ترم چهارم
19 حسابرسی (1) 3 3   اصول حسابداری(2)
20 سازمان های پولی و مالی بین المللی 3 3    
21 بازرگانی بین المللی 3 3   اقتصاد کلان
22 زبان تخصص مدیریت (3) و (4) 2 2   زبان تخصصی(2)
23 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 3 3   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
24 بازاریابی بین المللی 2 2   بازرگانی بین المللی
25 سیاست های پولی و مالی 3 3   سازمانهای پولی و مالی بین المللی
جمــــــــع 22  

 

5) دروس اختیاری 
26 روابط صنعتی 3 3   مدیریت رفتار سازمانی
27 تحقیقات بازاریابی 2 2   بازاریابی و مدیریت بازار
بازاریابی بین المللی
28 سمینار در مسائل مالی 2 2   مدیریت مالی(2)
29 حقوق بازرگانی بین المللی 3 3    
30 سمینار در مسائل بازاریابی 2 2    
31 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 3 3    
32 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
33 آشنایی با دفاع مقدس 2 2    
گذراندن حداقل 7 واحد از دروس فوق الزامی است.

 

6) دروس جبرانی
دورس جبرانی ویژه دانشجویان غیر مرتبط
34 اقتصاد خرد 3 3    
35 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 3 3    
36 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 3 3    
37 مدیریت رفتار سازمانی 3 3    
38 تحقیق در عملیات 1 3 3    
39 مدیریت مالی 1 3 3    
40 اصول حسابداری 2 3 3    
41 زبان تخصصی 2 2 2    
42 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 3 3    
43 بازاریابی و مدیریت بازار 3 3    
جمع 6  
جمع کل مرتبط 72
غیر مرتبط 78