❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مديريت امور فرهنگی

آشنایی با رشته مدیریت امور فرهنگی

farhangi 2با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ و مراكز فرهنگی در جامعه كنونی این رشته با هدف تربیت و پرورش مدیران فرهنگی جهت ساماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی، هدایت مؤسسه‌های فرهنگی، نظارت بر امور فرهنگی و تحقیق در خصوص مسایل فرهنگی ایجاد شده است .

ادامه مطلب: آشنایی با رشته مدیریت امور فرهنگی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت امور فرهنگی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت امور فرهنگی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت امور فرهنگی

لیست دروس رشته مدیریت امور فرهنگی مقطع کاردانی به کارشناسی

لیست دروس رشته مدیریت امور فرهنگی مقطع کاردانی به کارشناسی

pdf

دریافت فایل PDF

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت امور فرهنگی مقطع کاردانی به کارشناسی