آشنایی با رشته مدیریت امور فرهنگی

farhangi 2با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ و مراكز فرهنگی در جامعه كنونی این رشته با هدف تربیت و پرورش مدیران فرهنگی جهت ساماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی، هدایت مؤسسه‌های فرهنگی، نظارت بر امور فرهنگی و تحقیق در خصوص مسایل فرهنگی ایجاد شده است .

این رشته یكی از دوره‌های رسمی آموزش عالی كشور است كه دانشجویان آن از میان افراد دارای مدرك كاردانی پس از موفقیت در آزمون كارشناسی ناپیوسته پذیرفته می‌شوند. این دروه به صورت مقطع كارشناسی ناپیوسته طی2 سال (حداقل 4 ترم و حداكثر 6 ترم تحصیلی) برگزار می‌شود.
تعداد واحدهای درسی این رشته 66 واحد است كه 9 واحد آن دروس عمومی، 10 واحد پایه، 22 واحد اصلی و 25 واحد تخصصی می‌باشد. در ضمن دارندگان مدرك كاردانی غیرمرتبط باید 12 واحد درس جبرانی را بگذرانند.
دانشجویان رشته مدیریت امور فرهنگی در طی دوران تحصیل خود علاوه بر فراگرفتن دروس مربوط به فرهنگ، با مباحثی دیگر از قبیل مسائل اجتماعی، ارتباطی، حقوقی و ... آشنا می‌شوند.

 

دروس دوره:
در ذیل دروس و تعداد واحدهای این دوره تحصیلی، جهت آشنایی دانشجویان و علاقمندان به این رشته آورده می‌شود :
تاریخ تحلیلی اسلام
متون اسلامی
معارف اسلامی 2
انقلاب اسلامی وریشه های آن
تربیت بدنی2
نظریه های جامعه شناسی
آمار
روش تحقیق
تمثیل شناسی و اسطوره
ارتباط تصویری
تغییرات اجتماعی
حقوق فرهنگی
تكنولوژی و فرهنگ
دولت و فرهنگ
اصول و فنون تهیه بودجه
اقتصاد و فرهنگ
تاریخ تحولات اجتماعی ایران
صنایع فرهنگی
نظریه های ارتباط جمعی
جهانی شدن و فرهنگ
نظریه های فرهنگی
مدیریت بازار یابی فرهنگی
توسعه فرهنگی
تشكیلات و سازماندهی
مدیریت سازمانهای فرهنگی
برنامه ریزی امور فرهنگی
مسائل فرهنگی جهان معاصر
روابط فرهنگی بین الملل
مدیریت گردشگری
تطبیق ادیان
متون زبان تخصصی
ارتباط بین فرهنگها
كارورزی 1
كارورزی2
جامعه شناسی فرهنگی ایران
سرپرستی مراكز فرهنگی
كارورزی2
فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
رسانه شناسی
فعالیتهای فرهنگی
حقوق ادبی و هنری
آشنایی با کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

 

تعریف
کارشناسی ارشد امور فرهنگی دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و پروژه های مطالعاتی با دو  شاخه مدیریت و برنامه ریزی در زمینه امور فرهنگی یا هنری و تبلیغاتی و ارتباط این دو با نیاز های جامعه.

 

هدف دوره
1- تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور.
2- تقویت روح تتبع و تفکر و شکوفا شدن استعداد های نهفته جامعه از طریق تربیت مدیران و برنامه ریزان امور فرهنگی.

 

قابلیت ها و توانایی های مورد انتظار
1- کسب مهارت در کاربرد سیستمها و روش های سالم تلبغاتی
2- سرپرستی و نظارت و هماهنگی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی در مراکز علمی در سطح جامعه از قبیل کوشش در شناساندن انقلاب و فرهنگ و تمدن اسلامی با استفاده از امکانات برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها، سخنرانی ها و جشنواره ها و غیره...
3- کسب مهارت در بکارگیری وسائل سمعی  و بعصری در جهت ارتقاء سطح اثر بخشی مفید تبلیغاتی رسانه های ارتباط جمعی.
4- فراهم آوردن امکانات لازم جهت برقراری و توسعه ارتباطات فرهنگی با داخل و خارج از کشور به منظور ارتقاء سطح آگاهی فرهنگ اسلامی جامعه.

 

طول دوره و شکل نظام:
شکل این دوره نیمسالی و مدت این دوره بطور متوسط 2 سال است.