❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت امور فرهنگی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت امور فرهنگی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ا- مقدمه:

فرهنگ برنهاد ،سیرت و شخصیت ملتها تاثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی  واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن نشاط ، قوت و نظم می بخشد چرا که حضور تفکر قدرت را در پی خود می آورد
باروری فرهنگیجامعه مستلزم تبادل و ارتباط و گوناگونی فرهنگها ،تبادل و تضارب اندیشه ها ،مشارکت در فعالیت های فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و رشد و توسعه دانش است . به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی (موزه ها،باستانشناسی،صنایع دستی و ...) غنای هنری(موسیقی ، شعر ،نقاشی و ...) تنوع رسانه ای (کتاب ،رادیو،تلوزیون ،مطبوعت و ...) گسترش نهارهای آموزشی رسمس و غیر رسمی و... با توجه به شرایط جامعه کنونی و نیازهای مردم به صورت جذاب و متنوع انجام پذیرد.

 

2- تعریف و هدف
دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی در قالب آموزشهای علمی - کاربردی به برنامه ریزی آموزشی اطلاق می گردد که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت و کاربرد آن در حوزه های فرهنگی بنوانند وظایف خود در مشاغل قابل احراز را به نحو شایسته ای انجام دهند.


3- ضرورت و اهمیت
بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدوده منابع انسانی بخش فرهنگی اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران ، برنامه ریزان و کارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است ، لذا اجرای دوره های کارشناسی ناپیوسته مدیریت امورفرهنگی جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و رسیدن به وضعیت مطلوب امری ضروری است.

 

4- نقش و توانایی
برنامه ریز فرهنگی
سازماندهی اجرای برنامه های فرهنگی
نظارت بر امور فرهنگی مطابق قوانین و مقررات
تحقیق درخصوص مسیل فرهنگی
هدایت موسسات فرهنگی

 

5- مشاغل قابل احراز
مدیریت واحدهای فرهنگی
کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
کارشناس روابط عمومی بین الملل
کارشناس نظارت و ارزشیابی فعالیتهای فرهنگی
کارشناس تحقیقات فرهنگی
کارشناس تطبیق فرهنگی
کارشناس گردشگری
کارشناس بازاریابی فرهنگی
کارشناس مسائل فرهنگی جامعه

 

6- ضوابط و شاریط پذیرش دانشجو:
-    داشتن مدرک کاردانی ناپیوسته امور فرهنگی
-    کاردانی های غیر مرتبط به شرط گذراندن دروس اجباری

 

7- مواد و ضرایب آزمون:
-    جامعه شناسی فرهنگی ایران / ضریب 2
-    سرپرستی مراکز فرهنگی / ضریب 2
-    فرهنگ و رفتار اجتماعی / ضریب 2
-    سازمانها و مراکز فرهنگی
-    رسانه شناسی
-    فعالیت های فرهنگی

 

8- طول دوره و شکل نظام:
مطابق با نظام آموزشهای علمی – كاربردی طول دوره كارشناسی ناپیوسته 2 تا 3 سال است كه دروس علمی و نظری آن به صورت واحد ارائه می‌گردد. بطوریكه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی، هر واحد كارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد كارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می‌باشد.
آزمایشگاهها و كارگاههای یك واحد را می‌توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته، معادل یك نیمسال تحصیلی می‌باشد.

جدول مقایسه‌ای جهت گیری دروس نظری و عملی (كارگاه آموزشی) برحسب ساعت

نوع درس

جمع ساعات

درصد

درصداستاندارد

ملاحظات

نظری

896

59

55-35

 

عملی

624

41

65-45

 

جمع

1520

100

100