دوشنبه, 01 مرداد 1397

bimeh 2زندگی انسان در طول سالهای مختلف در طول پَستی و بلندیهای تاریخ، دستخوش تغییرات و تحولات گردیده است. این تحولات به ویژه در عرصه کار و فعالیتهای اجتماعی از نمودی دو چندان برخوردار بوده به گونه ای که در طی چند سده اخیر، سرعت و ماهیت تحولات، با دوره های پیشین قابل قیاس نیست.

مطالعه بیشتر...
 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بیمه برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...
 

edarehبا توسعه جوامع بشری و با پيشرفت تمدن و تکنولوژی‌های جديد، ميزان درگيری انسان‌ها با خطرات افزايش يافته و ريسک‌های متفاوت و متنوعی مطرح شده است. يکی از مهمترين شيوه‌های مقابله با ريسک، انتقال آن به شرکت بيمه است.

مطالعه بیشتر...
 

bimeh 4در دوران های گذشته، هرگاه يکی از افراد قبيله صدمه و زيانی می ديد ديگر اعضاءِ قبيله به او ياری می رساندند. به طور نمونه هنگامی که گرگ گوسفندان کسی را می دريد و او دچار دشواری مالی و معيشتی می شد يا يکی از اعضاءِ قبيله طعمه ٔ درندگان وحشی می شد يا بر اثر پيشامدهای آسمانی و جوی مانند صاعقه ( برق زدگی ) از بين می رفت ساير افراد قبيله به فرد يا خانواده ٔٔ زيانديده کمک می کردند.

مطالعه بیشتر...
 

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم