❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت بیمه

آشنایی با رشته مدیریت بیمه

bimeh 2زندگی انسان در طول سالهای مختلف در طول پَستی و بلندیهای تاریخ، دستخوش تغییرات و تحولات گردیده است. این تحولات به ویژه در عرصه کار و فعالیتهای اجتماعی از نمودی دو چندان برخوردار بوده به گونه ای که در طی چند سده اخیر، سرعت و ماهیت تحولات، با دوره های پیشین قابل قیاس نیست.

ادامه مطلب: آشنایی با رشته مدیریت بیمه

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بیمه

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بیمه برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بیمه

آینده شغلی و چشم انداز مدیریت بیمه

edarehبا توسعه جوامع بشری و با پيشرفت تمدن و تکنولوژی‌های جديد، ميزان درگيری انسان‌ها با خطرات افزايش يافته و ريسک‌های متفاوت و متنوعی مطرح شده است. يکی از مهمترين شيوه‌های مقابله با ريسک، انتقال آن به شرکت بيمه است.

ادامه مطلب: آینده شغلی و چشم انداز مدیریت بیمه