لیست دروس رشته مدیریت بیمه مقطع کاردانی به کارشناسی

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بیمه مقطع کاردانی به کارشناسی  را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2   معارف اسلامی(1)
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2   -
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2   -
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2   -
5 ورزش 1 1   1 تربيت بدنی (1)
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2   *
جمــــــــع 11  
2) دروس پايه
7 روانشناسي كار 3 3   -
8 جامعه شناسي سازمان‌ها 3 3   -
9 توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي 3 3   -
10 حسابرسي(1) 3 3   اصول حسابداری(2)
11 روشهای تحقيق و مآخذشناسي 3 3   آمار و کاربرد آن در مدیریت(2)
12 پول و ارز و بانكداري 3 3    
13 حقوق و مقررات مدني 2 2    
14 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهای آن 3 3    
جمــــــــع 23  
3) دروس اصلي
15 مديريت منابع انساني 3 3   -
16 پژوهش عملياتي(1) 3 3   -
17 پژوهش عملياتي(2) 3 3   پژوهش عملياتي(1)
18 حسابداري صنعتي(1) 3 3   -
19 مديريت مالي(1) 3 3   -
جمــــــــع 15  

 

4) دروس تخصصي
20 بيمه‌هاي مهندسی(تمام خطر) 2 2   -
21 مديريت ريسك و بيمه 3 3   مديريت منابع انساني
22 سازمان و مديريت شركتهاي بيمه 2 2   -
23 حقوق دريايي 2 2    
24 اسناد معاملات تجاري 2 2   حقوق بازرگانی
25 بيمه اشخاص(2) 3 3   -
26 کارورزی  2   2 نیمسال آخر
جمــــــــع 16  
5) دروس اختياري در  زمينه‌ بيمه‌هاي اموال
26 عمليات بانكي 2 2   -
27 بيمه‌هاي كشتي و هواپيما 2 2   -
28 بيمه‌هاي دام و كشاورزي 2 2   -
29 اصول مهندسي ايمني(کنترل خسارت) 2 2   مديريت ريسك
30 زبان تخصصي(3 و 4) 2 2   زبان تخصصی(1 و 2)
31 آشنایی با دفاع مقدس 2 2    
32 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
6) دروس اختياري در  زمينه‌ بيمه‌هاي اشخاص
31 بيمه های‌‌ اشخاص(2) 2 2    
32 محاسبات فني بيمه‌هاي عمر 2 2   آمار و کاربرد آن در مدیریت
33 اصول بيمه‌هاي اجتماعي و تأمين آن 2 2    
34 تكنيك‌هاي بيمه‌هاي گروهي 2 2    
35 اصول بهداشت صنعتي 2 2    
36 آشنایی با دفاع مقدس 2 2    
37 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2    
جمع 4  
دانشجو بایستی از دروس اختیاری گرایش مورد نظر خود ، 4واحد را بگذرانند.
7) دروس جبرانی ویژه دانشجویان غیر مرتبط
38 کلیات بیمه 3 3    
جمع کل مرتبط 69
غیر مرتبط 72