دوشنبه, 01 مرداد 1397

hoghooghتعریف و هدف:
دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی با گرایش علوم ثبتی ، دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی ، ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزیهای خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها ر این سطح بر طرف خواهد شد.

مطالعه بیشتر...
 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1383/7/1 که در ادامه جلسه 417 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF

 

liste dorus


لیست دروس رشته کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی

ترم بندی پیشنهادی رشته کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی