❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1383/7/1 که در ادامه جلسه 417 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

 

 

 

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF