دوشنبه, 01 مرداد 1397

maharatدوره های کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی 2 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 4 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی ۱۷ هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل ۲ ساعت تعیین می گردد.

مطالعه بیشتر...
 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت جهانگردی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...
 

liste dorus


جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت جهانگردی – مقطع كارشناسي ناپيوسته را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

مطالعه بیشتر...