❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته رشته امور اداری

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته امور اداری برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 pdfدریافت فایل PDF

 

مقدمه:

برنامه دوره دوساله کاردانی پیوسته امور اداری بر اساس چهارچوب آموزشهای علمی کاربردی طراحی و تدوین شده است و فارغ التحصیلان از میزان درک،قدرت،استدلال،اطلاعات دانش و مهارت یک متخصص کاردان برخوردار خواهند بود.

 

تعریف و هدف:

هدف دوره کاردانی پیوسته پیوسته رشته امور اداری آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن این دوره توانایی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه امور اداری در سطح میانی را خواهند داشت و قسمتی از نیاز های کشور را تامین می نمایند و به عنوان فردی مطلع و آگاه در امور اداری،بازویی توانا برای سیستم مدیریت در سازمان خواهند بود.

 

ضرورت و اهمیت:

با توجه به نیاز واحد های صنعتی و خدماتی و بازرگانی و دولتی در زمینه امور اداری،تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به نیاز واحد های فوق طراحی شده است.

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان:

  • انجام امور مربوط به بایگانی
  • مکاتبات اداری و دبیر خانه
  • مکانیزه کردن سیستم اداری و امور دفتری مربوط به مدیران
  • توانایی انجام امور مربوط به خدمات و پشتیبانی سازمان
  • توانایی ادامه تحصیل