مدیریت بازرگانی (استراتژیک)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(استراتژیک)

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(گرایش استراتژیک) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1394/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد:

 

 

 

 

1.تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کسب و کار های تولیدی و خدماتی،تجاری، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی است.

در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

 

2.طول دوره و شکل نظام:

طول دوره حداکثر 6 نیمسال است که شامل واحد های نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته است. در این دوره علاوه بر درس های نظری،دانشجویان موظف هستند قابلیت و مهارت های خود را در چارچوب تحقیق در مورد یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت بازرگانی نشان دهند.

 

3.تعداد واحد درسی:

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 32 واحد به شرح زیر هست.

  • دروس پایه 10 واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 8 واحد
  • پایان نامه 4 واحد

pdfدانلود فایل PDF