شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomبا استناد به نامه شماره 94/7351/دش مورخ 94/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) مورد تصویب قرار گرفت:

pdfدانلود فایل PDF