شنبه, 02 تیر 1397

hesabdari 2جدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته حسابداری – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حسابداری – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد: liste dorus

pdfدریافت فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...