گروه حسابداری

حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارش هاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي شود و بيشتر تراز حساب ها مي باشد.

رشته‌ حسابداری در موسسه آموزش عالی طلوع مهر در مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می شود. در تمامی مقاطع تحصیلی در موسسه طلوع مهر، از اساتید مجرب و نخبه بومی و غیر بومی استفاده شده است.

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری