شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته روانشناسی عمومی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1366/01/20 می باشد:

pdfدانلود فایل PDF