شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1376/4/22 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی می باشد:

pdfدانلود فایل PDF