❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت بازرگانی (مالی)

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع کارشناسی ارشد