❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مهندسی آینده پژوهی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  که توسط هیئت علمی آموزشی مستقل مورخ 1388/12/12  به تصویب رسید.

 

 pdfدریافت فایل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی

لیست دروس رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع کارشناسی ارشد