شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

maharatجدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  که توسط هیئت علمی آموزشی مستقل مورخ 1388/12/12  به تصویب رسید.

pdf