❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  که توسط هیئت علمی آموزشی مستقل مورخ 1388/12/12  به تصویب رسید.

 

 pdfدریافت فایل PDF

 

 

تعریف رشته آینده پژوهی:

دوره ای با زمینه میان رشته ای مهندسی،مدیریت و علوم انسانی به منظور تربیت متخصصانی که دارای قدرت تحلیل،پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های مختلف خرد و کلان خصوصا در عرصه علم و فناوری باشند.

 

هدف:

هدف از ارائه دوره ترویج رشته آینده پژوهی به عنوان یکی از کلیدی ترین رشته های آینده است از:

  • نیاز مبرم به تربیت متخصص در حوزه آینده پژوهی جهت برنامه ریزی های کلان،تحلیل و سیاستگذاری و تصمیم گیری ها در کلیه حوزه های تاثیر گذار از جمله علم و فناوری و پیامد های اجتماعی،انسانی و اقتصادی آن
  • عمیق تر کردن دیدگاه های فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و مدیریت نسبت به آینده و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
  • تربیت محقق و مدرس جهت تدریس آینده پژوهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 

اهمیت و اولویت تاسیس دوره:

در دنیای کنونی که شتاب علم و فناوری زیربنای کلیه تحولات اجتماعی و اقتصادی بوده و عصر کنونی عصر اطلاعات نام گرفته است،تنها با تکیه بر دور اندیشی و مسلح شدن به ابزار ها و مهارت های تصمیم گیری علمی و تخصصی بر اساس مطالعات آینده است که می توان به عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفا نمود.