❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مهندسی آینده پژوهی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

 

1) دروس اصلی
1 مبانی آینده پژوهی 2 2    
2 روش های آینده پژوهی 2 2   مبانی آینده پژوهی
3 نظریه های تغییر و تحولات اجتماعی آینده 2 2    
4 نظریه سیستم و مطالعات آینده  2 2    
5 روش پژوهش (کمی، کیفی، آمیخته) 2 2    
6 مطالعات علم و فناوری 2 2    
7 چالش های جهانی و آینده پایدار 2 2    
8 سمینار 2 2    
جمع 16  
2) دروس اختیاری
1 تاریخ پژوهی (مطالعات کلان روندهای تاریخی) 2 2    
2 اقتصاد نوآوری و تحولات فناورانه 2 2    
3 مدل سازی سیستم های اجتماعی 2 2    
4 مدیریت سازمان های آینده  2 2    
5 کارآفرینی فناورانه 2 2    
6 تفکر طراحی 2 2    
7 نظریه پیچیدگی و آشوب 2 2    
8 نظریه بازی ها 2 2    
9 داده کاوی 2 2    
10 روایت پردازی راهبردی 2 2    

 

2) دروس اختیاری
11 اطلاعات و عدم قطعیت 2 2    
12 آینده نگاری فناوری 2 2    
13 حکمرانی و آینده 2 2    
14 ابعاد اخلاقی، اجتماعی و انسانی علم و فناوری 2 2    
15 تخیل و آینده 2 2    
16 برنامه ریزی آینده گرا 2 2    
17 آینده نگاری راهبردی 2 2    
18 مباحث منتخب در آینده پژوهی 2 2    
جمع 36  
گذران 10 واحد از دروس اختیاری الزامی است.
3) آموزش محور - آموزشی پژوهشی
1 پایان نامه 6 مخصوص دانشجویان آموزشی-پژوهشی
2 سمینار 4 مخصوص دانشجویان آموزش محور
3 درس اختیاری 2
4) دروس جبرانی
1 مدیریت توسعه 2 2    
2 کارآفرینی 2 2    
3 جامعه شناسی توسعه 2 2    
4 فلسفه علم 2 2    
جمع 8