حقوق خصوصی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

 

 

 

 

مقدمه:

با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیاز های علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی،پژوهشی و اجرایی به اساتید،محققان و کارشناسان،به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی اقدام شده است.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است:

 1-تعریف و اهداف:

کارشناسی ارشد(ناپیوسته) فقه و حقوق خصوصی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن:

  • تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته های فقه و حقوق اسلامی ئ حقوق.
  • تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی.
  • تربیت قضات و کارشناسان ارشد مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
  • تربیت کارشناسان ارشد توانا جهت خدمت در قسمت های کارشناسی مراکز دولتی و غیره.

 

2-طول دوره:

دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) فقه و حقوق خصوصی حداقل شامل چهار نیمسال تحصیلی (دو سال) و حداکثر شش نیم سال تحصیلی با پایان نامه است.هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی ( با احتساب واحد های پایان نامه) طبق برنامه تنظیمی بگذراند.

 

3-واحد های درسی:

تعداد کل واحد های درسی رشته فقه و حقوق اسلامی 32 واحد به شرح زیر می باشد:

1.دروس اصلی 28 واحد طبق فهرست برنامه دروس.

2.پایان نامه 4 واحد

- همچنین دانشجویان موظفند تعداد 16 واحد پیشتاز را بگذرانند و گواهی فراغت از تحصیل منوط به اتمام این واحد ها می باشد.

 

4-شرایط  ورود به دوره کارشناسی ارشد(ناپیوسته) فقه و حقوق خصوصی:

  1. دارا بودن گواهی نامه کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی، حقوق و فقه مبانی حقوق اسلامی(به شرط گذراندن واحد های پیشتاز) از داخل کشور و یا معادل آن از کشور های دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار.
  2. پذیرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه علمی.

 

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF