حقوق عمومی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1374/02/03 می باشد:

 

 

 

 

مقدمه:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) حقوق عمومی بر اساس رهنمود ها و موافقت اصولی اعضاء محترم شورایعالی برنامه ریزی و سایر آیین نامه ها و مقررات آموزشی مربوط تنظیم شده است.

 

هدف:

هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق عمومی است از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش آموختگان دوره کارشناسی همراه با فراگیری عملی روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی.

 

طول دوره:

دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) حقوق عمومی حداقل شامل چهار نیمسال تحصیلی(با پایان نامه) و حداکثر پنج نیم سال تحصیلی (با پایان نامه) است و هر دانشجو باید 32 واحد را طبق برنامه تنظیمی بگذراند.

به علاوه دانشجویانی که در دوره کارشناسی 2 واحد معارف اسلامی و 2 واحد منطق را نگذرانده اند باید این 4 واحد را بعنوان دروس کمبود بگذراند.

 

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) حقوق عمومی:

کسانی می توانند داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) حقوق عمومی گردند که دارای شرایط زیر باشند:

  • دارا بودن گواهینامه کارشناسی رشته حقوق با معادل آن از کشور های دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار.
  • دارا بودن شرط ورود طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

واحد های درسی:

تعداد کل واحد های درسی رشته حقوق عمومی 32 واحد به شرح زیر می باشد:

1.دروس اختصاصی (اعم از الزامی و اختیاری) 28 واحد طبق فهرست دروس.

2.رساله 4 واحد با توجه به آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی.

pdfدانلود فایل PDF