شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته حقوق عمومی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1374/02/03 می باشد:

pdfدانلود فایل PDF