شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول زیر لیست دروس رشته فقه و حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

hoghooghجدول زیر ترم بندی پیشنهادی رشته فقه و حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...