شهریه سال تحصیلی 96-1395 کلیه مقاطع تحصیلی

مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

شهریه ثابت

شهریه متغیر

عمومی

پایه

اصلی و تخصصی

آزمایشگاه و کارگاه

کارورزی

علوم انسانی

4,300,000

210,000

310,000

330,000

260,000

860,000

فنی و مهندسی

5,300,000

210,000

310,000

370,000

310,000

860,000

مقطع کارشناسی ارشد

شهریه ثابت

شهریه متغیر

پایان نامه

علوم انسانی

6,460,000

1,160,000

3,600,000

فنی و مهندسی

7,900,000

1,460,000

3,900,000