اطلاعیه تخفیف شهریه کارشناسی ارشد

اطلاعیه تخفیف شهریه کارشناسی ارشد ویزه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) موسسه

به اطلاع آن دسته از فارغ التحصیلان و دانشجویان ترم آخر مؤسسه که موفق به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب مجوز انتخاب رشته  شده اند؛ می رساند: در صورت قبولی در رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه، مشمول تخفیف شهریه ثابت به میزان  15 درصد در نیمسال اول گردیده و در نیمسال های بعدی مشروط به اخذ معدل (الف) این تخفیف استمرار خواهد یافت.

 

تخفیف 100 درصدی شهریه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی طلوع مهر در نظر دارد با هدف حمایت از رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد تخفیف شهریه اعطا نماید.

تخفیفات در نظر گرفته شده بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجویان در هر گروه امتحانی آزمون کارشناسی ارشد تنظیم و در 5 سطح دسته بندی گردیده است. تمامی رتبه های مندرج در جدول ذیل بر اساس کارنامه نتایج آزمون ارشد و ستون رتبه بدون سهمیه داوطلبان ملاک عمل قرار می گیرد.

در نیمسال اول؛ تخفیف به همه دارندگان رتبه های برتر تعلق گرفته و در نیمسال های بعدی مشروط به اخذ معدل الف(بالای 17) تخفیفات استمرار می یابد.

علاوه بر تخفیفات رتبه های برتر، در هر نیمسال به سه نفر از دارندگان معدل های برتر هر رشته ورودی بر اساس آیین نامه مؤسسه تخفیف شهریه تعلق می گیرد.

 

 

درصد تخفیف شهریه ثابت

گروه امتحانی

100%

80%

60%

40%

20%

مدیریت

رتبه زیر 1000

از1000 تا 2000

از2001 تا 3000

از3001 تا 4000

از4001 تا 5000

حقوق

رتبه زیر 1000

از1000 تا 1500

از1501 تا 2000

از2001 تا 2500

از2501 تا 3000

حسابداری

رتبه زیر 1000

از1000 تا 1500

از1501 تا 2000

از2001 تا 2500

از2501 تا 3000

مهندسی آینده پژوهی

رتبه زیر 500

از500 تا 1000

از1500 تا 1000

از2001 تا 1501

از2501 تا 2001