❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد مرتضی جوان علی آذر

 

moeini

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری مدیریت دولتی

گروه آموزشی

مدیریت

محل اخذ مدرک

دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی

  

 


مقالات

 

  1. 1. تبیین نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره امانت

نویسنده : سوزنچی، حسین؛ جوانعلی آذر، مرتضی

مجله: اندیشه مدیریت راهبردی » بهار و تابستان 1396 - شماره 21 علمی-پژوهشی/ISC ‏(36 صفحه - از 5 تا 40)

  1. 2.مقدمه ای بر فهم نظریه ی اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبای

نویسنده : دانایی فرد، حسن؛ سوزنچی، حسین؛ جوانعلی آذر، مرتضی؛

مجله: قبسات » تابستان 1394 - شماره 76 علمی-پژوهشی/ISC ‏(28 صفحه - از 113 تا 140)

  1. 3.بررسی تطبیقی خردمایه ی وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی

نویسنده : دانایی فرد، حسن؛ جوانعلی آذر، مرتضی؛

مجله: مدیریت اسلامی » بهار و تابستان 1393 - شماره 7 علمی-پژوهشی/ISC ‏(34 صفحه - از 41 تا 74)