اساتید گروه مدیریت

zareiematin 

 gandaghi

amiri 

rahmati 

rahmani 

دکتر حسن زارعی متین

استاد - عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا جندقی

استاد - عضو هیات علمی و رئیس سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر علی نقی امیری

استاد - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین رحمتی

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر جعفر رحمانی

دانشیار - عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت و آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه

 moeini

 jamipour

 mohajernia

 sohrabi

 

دکتر حسین معینی

استادیار - عضو هیات علمی و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر مونا جامی پور

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر محسن مهاجرنیا

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر ابوالفضل سهرابي

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر ابوطالب خدمتي

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 atarnia

 ibrahimnejad

 

 sajadi

 

دکتر احمد عطارنيا

مدیرکل آموزش فني حرفه ای استان قم

دکتر روح اله ابراهيم نژاد

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زلفا حق گويان

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران

دکتر سيد محسن سجادي

مربی - عضو هیات علمی دانشگاه مفید

دکتر سيدرضا برقعي

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 mousavi

baghi 

 

maleki 

 fathi

دکتر سيدعبدالرضا موسوي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر علي باقي نصرآبادي

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

دکتر غلامرضا ويسي

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

دکتر محمد حسن ملکي

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمدرضا فتحي

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 fallah

 javanaliazar

soltani 

 

 

دکتر محمدرضا فلاح

استادیار - معاون دانشجویی فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر مرتضي جوان علي آذر

استادیار - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دکتر مرتضي سلطاني

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر هادي غفوريان

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت مالی دانشگاه UTM از کشور مالزی

دکتر سيد عابد رضايي

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت رفتاری دانشگاه شهید بهشتی

 saberi

ghafari 

 

 

 

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر محمد غفاری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر ابوالفضل گایینی

 استادیار - عضو هیئت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 دکتر محمدی ترکمانی

دانش آموخته پردیس فارابی دانشگاه تهران

 عباس شفیعی
         
ابوالفضل خسروی وحید یاوری مصطفی ملایی زینب مولوی محمد ولیا بیگدلی
         
مهدی گل وردی حمیده عباسی سید محمد سید علوی سید ابوالحسن حسینی محمد حسین باقری فرد
         
رضا آقازیارتی