❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

رشته ها و سرفصل

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته کارشناسی علوم ورزشی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی
برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1374/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

مقدمه

تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان شناخته شده ترین عبارت در زمینه علم مربوط به ورزش که با اسامی دیگری همچون حرکت شناسی ، علوم حرکتی و ورزش نیز معرفی شده است، یک رشته بین رشته ای محسوب می شود که از علوم مختلف در جهت کمک به ارتقا ورزش بهره می گیرد.با توسع این رشته در سال های متمادی ، اکنون این باور وجود دارد که این رشته جامعیت لازم را دارد و بر همین اساس واژه (علوم ورزشی) برای این رشته جایگزین واژه قبلی شد تا بیان بهتر و روشنی از محتوای آن به جامعه ارائه دهد.

در حقیقت رشته علوم ورزشی از جمله  نظام های علمی است که موضوع حرکت را محور اصلی خود قرار داده و با این محوریت به آموزش و پرورش در رابطه با ابعاد وجودی انسان در زمینه های جسمانی،زیستی،علوم مهندسی،روان شناختی،جامعه شناختی و...می پردازد.

بنابراین هدف هدف از تاسیس این رشته ، تربیت افرادی کارآمد است که با نوآوری در زمینه های مختلف آموزشی،پژوهشی،برنامه ریزی و اجرا،راهنمایی و نظارت در پیشرفت و گسترش مرز های دانش در رشته علوم ورزشی گام های موثری بردارند.

این اهداف کلی ویژه رشته علوم ورزشی باعث شده است در اکثر دانشگاه های دنیا به این رشته حداقل در 2 یا 3 سال اولیه در مقطع کارشناسی به عنوان یک رشته واحد نگریسته شود و تخصص جانبی در این رشته را منوط به مقاطع بالاتر نموده اند. به علاوه لازمه پایه ریزی محکم هر علمی ، تقویت مباحث اصولی و پایه آن علم و آشنایی با جوانب آن در دوره کارشناسی است.

از این رو علوم ورزشی در دوره کارشناسی فقط با یک رشته و یک گرایش تدوین شده است.

 

هدف

آشنایی دانشجویان با اصول ، مبانی و دانش عمومی در علوم ورزشی و ارتقا آمادگی جسمانی عمومی و یادگیری مهارت های حرکتی اصلی در رشته های ورزشی پایه و تخصصی و همچنین آمادگی برای ورود به دوره های تخصصی دانشگاهی و غیر دانشگاهی جهت نزدیک شدن به بازار کار.

pdf

دریافت فایل کامل PDF


جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF