❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه مترجمی زبان

 

 

 

 

 

 

علی اکبر ارجمند راد 

  عضو هیات علمی 

ابوالفضل ایمانی راغب

 عضو هیات علمی 

سید محمد باقرزاده حسینی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

سید محمد رضا شاه احمدی

مدیرگروه رشته مترجمی زبان موسسه آموزش عالی طلوع مهر 

         
   دکتر محمود صفری

  عضو هیات علمی 

دکتر محمود فرخ پی

  عضو هیات علمی 

 

دکتر محمود سلیمی

  عضو هیات علمی 

 

دکتر محبوبه مرشدیان