❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گروه حقوق

موضوع علم حقوق تمام روابط اجتماعی است که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

رشته‌ حقوق در موسسه آموزش عالی طلوع مهر در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حقوق در مقطع کاردانی به کارشناسی رشته حقوق قضائی – علوم ثبتی و در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های حقوق خصوصی، حقوق ثبت اسناد و املاک و حقوق عمومی ارائه می شود. در تمامی مقاطع تحصیلی در موسسه طلوع مهر، از اساتید مجرب و نخبه بومی و غیر بومی استفاده شده است.

 

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.