❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد سیدمهدی میرداداشی

mirdadashi

مرتبه علمی

 استاديار

تحصیلات

دکتری حقوق

گروه آموزشی

حقوق
محل اخذ مدرک

دانشگاه شهید مطهری

پست الکترونیکی

 

 

  

 


فعاليت‌هاي آموزشي

الف: حوزوي

1.اشتغال به تحصيل دروس حوزوي از سال 1361 تاكنون، كه از سال 1372 به شركت در دروس خارج فقه و اصول اختصاص دارد.

2. شرکت در امتحانات داخلی حوزه و اتمام پایه دهم (کتبی وشفائی).

3. شركت در آزمون روحانيون حج سال 1377 و اخذ رتبه ممتاز .

4. استاد سطح سه(کارشناسی ارشد) مرکز تخصصی قضای اسلامی حوزه علمیه قم.

5. استاد موسسه آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه.

 

ب: دانشگاهي

1. كسب رتبه 25 در کنکور سراسری دانشگاه در سال 1373 و به اتمام رساندن سه ساله دوره كارشناسي حقوق در دانشگاه مفيد با معدل 76/17 و رتبه دوم (ر.ك: اخبار دانشگاه مفید، مجله نامه مفيد، ش 17).

2. اخذ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شيراز با معدل 90 /16در سال 1379.

3. اخذ مدرک دکتری از دانشگاه شهید مطهری تهران با معدل 89/17 در سال 1391.

4.عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي قم و تدريس دروس تخصصي حقوق در دانشگاههاي مفید قم، فراهان اراك و پيام نور اراك و دانشگاه جامع علمی کاربردی دادگستری قم.

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

الف: تاليف كتب

1.فلسفه حقوق خانواده، جلد 1، نشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1386 با اشراف آقای دکتر محمود حکمت نیا.

2. حدود ارتباط با كافران، نشر مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، 1383.

3. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق شافعي و حنفي )، انتشارات خرسندی، مركز آموزش و تحقيقات قوه قضائيه،1389.

4. مستثنيات دين، با مقدمه دکتر سید حسین صفائی، انتشارات خرسندی،1390.

5. شروط ضمن عقد ازدواج، با مقدمه دکتر سید مصطفی محقق داماد، انتشارات جنگل،1390.

 

ب: تاليف مقالات

1. وفاي به عهد در منشور مدينه النبي (ص)، همايش بين المللي دانشگاه شيراز، اردیبهشت 1386.

2.بررسي تطبيقي حقوق اقليتها در حكومت جهاني حضرت مهدي و اسناد بين المللي، سومين همايش بين المللي دكترين مهدويت،موسسه آینده روشن، 1386 .

3.نقش مشروعيت جهت در صحت معاملات(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

4. شروط ضمن عقد(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

5.نگرشی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

6. فرجه زماني در عنن(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

7. مفهوم عنن(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

8. موارد انحلال نكاح(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

9. شرط بنايي(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

10. معامله به قصد فرار از دين(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

11. تعليق در عقود(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

12. مفهوم عقد(مندرج در آسیب شناسی فقهی قوانین)، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 1382.

13. ماهيت حقوقي طلاق قضائی، نشريه تخصصي آموزش قوه قضائيه، 1383.

14. بررسي فقهي حقوقي حضانت، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، رواق انديشه، 1381، شماره 8.

15. بررسي فقهي حقوقي حکم حکومتی، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، رواق انديشه، 1384، شماره44.

16. ولايت فقها و احكام حكومتي، دانشگاه آزاد اسلامي نراق، كنگره تخصصي فاضلين نراقي، 1385.

17. لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص، همایش بین المللی وقف، اصفهان، انتشارات اسوه،1387.

18. احکام اهل کتاب با تکیه بر آراء مولی محسن فیض کاشانی،دانشگاه شهید مطهری،تهران،1387.

19.حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه،مجله حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 21، تهران،1389.

20. زمان فک ودیعه در تامین خواسته، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی،قم، 1389، جلد2.

21.پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر زندانی ، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

22.چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط تاجر، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

23.حکم معامله ولی قهری در اموال مولی علیه بدون رعایت غبطه او، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

24.چگونگی محاسبه مبدا چهار سال انتظار زوجه غایب مفقود الاثر برای طلاق، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

25.انصراف زوج از طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

26. رجوع به بذل در طلاق خلعی حامله غیر مدخوله، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

27. عدم حق فسخ به استناد بیماری "لوپوس"، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

28. دمانس(زوال عقل) و تاثیر آن بر حجر فرد مبتلا، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

29. ماهیت قاعده درء، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1389، جلد2.

30. بررسی دریافت خسارت تاخیر تادیه کارمندان از دولت، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1390،جلد4.

31. ماهیت حقوقی قرار وثیقه، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1390، جلد5.

32.تاملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح، مجله حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 24، تهران،1390.

33. بررسی مبانی فقهی حقوقی حق حبس زوجه، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1390، جلد6.

34. حکم کاهش مهریه پس از عقد، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1390، جلد6.

35. مسؤولیت دولت در قبال اعمال ناشی از حاکمیتّ، نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی قضائی ،قم، 1390، جلد8.

 

 

فعاليت‌هاي متفرقه

1. گذراندن دوره مكالمه زبان انگليسي دفتر تبليغات اسلامي قم1388-1389.

2. گذراندن دوره كامپيوتر ICDL در دانشگاه مفيد1385 .

3.شركت فعال در تهيه نرم افزار گنجينه فقهي آراي قضايي (2) در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه1379. اين CDتبويب و تهيه كليدواژه و تدوين درخت حقوقي بيش از بيست هزار استفتاي حقوقي است كه هم اكنون در اختيار قضات محاكم قرار دارد.

4. كارآموزي وكالت و مشاروه حقوقي طي 6 ماه در دادگاههاي قم و اخذ پروانه وكالت دادگستري1384.

5. پژوهشگر برگزيده حقوق دانشگاه مفيد در سال 1385.

6. مدیر گروه خانواده و پژوهشگر موسسه آموزشی وپژوهشی قضا در حال حاضر.

7.عضو شورای علمی گروه حقوق خصوصی دانشنامه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال حاضر.

8. عضو شورای علمی گروه قضای سیره نبوی (ص)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال حاضر.