❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد سید علی علوی قزوینی

232

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری حقوق خصوصی

گروه آموزشی

حقوق

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدr

 

 


 
 

سوابق شغلی :

عضو هیئت علمی پرديس فارابی

استاد دانشگاه مفيد

محقق مرکز تحقيقات فقهی قوه قضائيه

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق ، از سال 1385 - 1386

معاونت آموزشی دانشکده حقوق ، از سال 1387 تاکنون

 

سوابق تحقيقاتى :

نگرشى نو در مورد عيوب نکاح ، مجرى

بررسی مسائل مربوط به تلقيح مصنوعی انسان ، مجرى

بررسی ارث حبوه در فقه و قانون مدنی ايران ، مجرى

جایگاه دیون در ترکه متوفی

سوابق فعاليتهاى آموزشى :

حقوق مدنى 1 ، پرديس قم

حقوق مدنى 2 ، پرديس قم

حقوق مدنى 5 ، پرديس قم

حقوق مدنى 8 ، پرديس قم

حقوق مدنى 4 ، پرديس قم

حقوق مدنى 3 ، پرديس قم

ادله اثبات دعوی ، پرديس قم

قواعد فقه 1 ، پرديس قم

متون فقه ، پرديس قم

قواعد فقه 2 ، پرديس قم

 

تأليف يا ترجمه کتاب :

تصيح کتاب رسالة في العدالة ، جامعه مدرسين قم ، عربى .

تصيح کتاب تعليقة علي معالم الاصول ( 7 جلد ) ، جامعه مدرسين قم ، عربى .

تصحيح کتاب ینابیع الاحکام ، جامعه مدرسين قم ، عربى .

 

تأليف يا ترجمه مقاله :

بررسی آثار حقوقى تلقيح مصنوعى انسان ، نامه مفيد ، پائيز 74 .

بررسى ضمان درک در حقوق مدنى ايران ، نامه مفيد ، پائيز 75 .

نظريه طلاق حاکم و ماهيت حقوقی آن ، نامه مفيد ، پائيز 76 .

نظريه طلاق معوض ، مجله مجتمع آموزش عالى قم

پيامدهای حقوقی تلقيح مصنوعی انسان ، مجله مجتمع آموزش عالى قم

حضانت ، دانشنامه جهان اسلام ، ج 13

تهاتر ، دانشنامه جهان اسلام

تعيينی و تخييری ، دانشنامه جهان اسلام

حبوه ، دانشنامه جهان اسلام ، ج 12

طلاق قضائی ، رواق انديشه

تلقيح مصنوعی ، دائرة المعارف تشيع

حجاب ، دائرة المعارف تشيع

رهن دين ، مجله انديشه های حقوقی ، پائيز 82 .

تصحيح و تحقيق : رسالة فی تداخل الاسباب و المسببات ، پژوهشهای اصولی ، عربی، پائيز 82 .

انوع عده و وضعیت زنان فاقد رحم ، مطالبات راهبردی زنان ، شماره 40، تابستان 1387.

نقد و تحلیل ماده 1123 قانون مدنی در مورد وضعیت نامتعادل زوجین در استفاده از حق فسخ نکاح، مجله پژوهش زنان ، شماره 1، دوره 3، بهار 1384.

الاضائه فی حقیقة الاشاعة ، مجموعه مقالات (رهپوی هدایت)

اوصاف خداوند از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و قاضی سعید قمی ، اندیشه های فلسفی.

نقد و تحلیل قانون اهداء جنین مصوب سال 1382، اندیشه های حقوقی ، پردیس قم.

معاد جسمانی از منظر دو حکیم (آقای علی مدرس زنوزی و آیة ا... رفیعی قزوینی) ، جاویدان خرد .

 

راهنمایی پایان نامه ها :

مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات زیست پزشکی

وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

مبانی حق فسخ نکاح

آشنایی با زبانهاى : انگليسى و فرانسه و عربى