شنبه, 02 تیر 1397

matin

مدیر گروه رشته حقوق
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری حقوق خصوصی

گروه آموزشی

حقوق

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی


 


مطالعه بیشتر...