مزیت های دانشگاه طلوع مهر نسبت به سایر دانشگاه ها چیست؟

1.ایجاد فضای اختصاصی ویژه خواهران و برادران.

2. بهره مندی از اساتید برجسته و تراز اول (جهت کسب اطلاعات کامل در مورد اساتید می توانید به سایت دانشگاه قسمت اساتید مراجعه نمائید.)

3. وجود رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد جهت ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی

4. تقسیط کامل شهریه دوران تحصیل
5. برنامه ریزی آموزشی مناسب برای علاقه مندان به ادامه تحصیل در دانشگاه با در نظر گرفتن زمان مناسب تحصیل برای شاغلین و کارمندان دولتی.
6. واقع شدن واحد خواهران در مرکز شهر که موجب تسهیل رفت و آمد دانشجویان و صرفه جویی در وقت ایشان می شود.
7. انگیزه بالای مسؤولین دانشگاه برای ارتقا کیفی آموزش با در نظر گرفتن اهداف متعالی مؤسسه.