آیا امکان مشاوره تلفنی یا حضوری جهت شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته و اطلاع از مواد امتحانی و منابع آزمون از طریق دانشگاه وجود دارد؟

داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ناپیوسته بعد از پایان مهلت ثبت نام می توانند به سایت دانشگاه مراجعه نموده و اطلاعاتی در مورد آزمون، منابع آزمون، کتاب ها و تست های لازم و... کسب نمایند.