آیا دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند؟

بله، این دانشجویان بعد از موفقیت در آزمون در صورت اتمام تحصیلات تا تاریخ 1392/6/31 می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل دهند.

در صورتی که تا تاریخ 31392/11/30 فارغ التحصیل شوند، می بایست در آزمون شرکت نموده و در مرحله انتخاب رشته، رشته های دارای ظرفیت پذیرش نیمسال دوم را انتخاب نمایند.