❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

آیا دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند؟

بله، این دانشجویان بعد از موفقیت در آزمون در صورت اتمام تحصیلات تا تاریخ 1392/6/31 می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل دهند.

در صورتی که تا تاریخ 31392/11/30 فارغ التحصیل شوند، می بایست در آزمون شرکت نموده و در مرحله انتخاب رشته، رشته های دارای ظرفیت پذیرش نیمسال دوم را انتخاب نمایند.