آیا امکان استفاده از تسهیلات وام دانشجویی برای دانشجویان مقدور می باشد؟

بله، دانشگاه طلوع مهر با گشایش اعتبارات صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای تمامی دانشجویان این فرصت را فراهم نموده است تا از این تسهیلات استفاده نمایند.

افزون بر این موسسه آموزش عالی طلوع مهر با معرفی دانشجویان متقاضی به موسسه اعتباری کوثر به آنها وام شهریه کل دوران تحصیل را بدون کارمزد پرداخت می نماید.