آیا شرایط ادامه تحصیل برای دانشجویان دختر در دانشگاه فراهم می باشد؟

با پیگیری مسئولان موسسه خوشبختانه از نیمسال اول 94-93 ظرفیت پذیرش خواهران در یک فضای اختصاصی نیز در موسسه ایجاد شد و از این پس خواهران نیز می توانند در همه مقاطع تحصیلی نسبت به ثبت نام و تحصیل در موسسه طلوع مهر اقدام فرمایند.