آیا تقسیط شهریه برای دانشجویان متقاضی امکان پذیر است؟

بله- موسسه آموزش عالی طلوع مهر هنگام ثبت نام، با معرفی دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه به موسسه کوثر اقدام به تقسیط کامل شهریه دانشجو می نماید. بدین صورت که دانشجو هیچ شهریه ای در طول دوران تحصیلی پرداخت نمی کند و صرفا اقساط وام شهریه را تا زمان فارغ التحصیلی به موسسه کوثر پرداخت می نماید.

اطلاعات بیشتر