ظرفیت پذیرش موسسه به چه میزان می باشد ؟

موسسه در دو واحد خواهران و طبق سهیمه اعلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور که در دفترچه این سازمان در هر مرحله از ثبت نام، اطلاع رسانی می گردد، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.