❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دو تن از دانشجویان حقوق ثبت اسناد و املاک + تصاویر

دو تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک که پیش این از پایان نامه خود را مصوب و تحویل داده بودند با حضور حجت الاسلام والمسلیمن دکتر بنایی ریاست موسسه، اساتید راهنما و داوران، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی و برخی از دانشجویان مدعو، از پایان نامه خود دفاع کردند.


دانشجو حسن صفری از پایان نامه خود با عنوان «چالش و راهکارهای حقوقی تنظیم اسناد اراضی فاقد کاربری مسکونی در دفاتر اسناد رسمی » دفاع کرد و حائز کسب رتبه بسیار خوب گردید.
استاد راهنمای وی جناب آقای دکترمرتضی محمدی و داوی پایان نامه را  جناب آقای دکتر سید حسن شبیری زنجانی و جناب آقای دکتر محمد حسین وکیلی مقدم بر عهده داشتند.
دانشجو علی مراد خسروی از پایان نامه خود با عنوان « بررسی اعتبار اسناد رسمی در مقابل سایر ادله » دفاع کرد و حائز کسب عالی گردید.
استاد راهنمای وی جناب آقای دکتر سید علی علوی قزوینی و داوی پایان نامه را  جناب آقای اسماعیل خوشنویس و جناب آقای دکتر مرتضی محمدی بر عهده داشتند.
شایان ذکر است که تاکنون 6 دانشجو موفق به دفاع از پایان نامه های مصوب خود گردیده اند و وضعیت سایر دانشجویان نیز در وب سایت موسسه، تحصیلات تکمیلی، موضوعات مصوب و پیشنهادی قابل مشاهده است.

 

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1

safari 1